Медицински център

понеделник - петък:
от 8:00 до 20:00 часа

събота:
от 10:00 до 13:00 часа

тел: 02 / 465 39 40

ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНАМедицинското направление на центъра обхваща областите ортопедия и травматология, неврология, физиотерапия и рехабилитация.

Основните насоки на дейността ни са свързани с диагностиката и лечението на травми и заболявания на опорно-двигателния апарат и нервната система, както и с пред- и постоперативната физиотерапия, рехабилитация и кинезитерапия.

В практиката се осъществява възстановяването на пациенти след артроскопски операции в областта на рамото (стабилизация след рецидивиращи луксации,акромиопластика и възстановяване на ротаторния маншон),колянна става(в т.ч. реконструкции на предна кръстосана връзка) и глезенната става, пациенти след прекарани фрактури, лекувани с гипсова имобилизация или оперативно чрез метална остеосинтеза. Работи се за възстановяването на моториката на пациенти с неврологични заболявания.

Медико-денталният център разполага с лекарски кабинети за медицинските специалисти, както и кабинети за електролечение, светлолечение и лазертерапия. Разполага и със салон за кинезитерапия.

Мисия
Всички ние - лекарите, кинезитерапевтите и денталните лекари, работещи в Медико-дентален център „Артромедика“, подчиняваме знанията, уменията и труда си на една цел – да върнем на нашите пациенти самочувствието и радостта от един активен и пълноценен живот.