Медицински център

понеделник - петък:
от 8:00 до 20:00 часа

събота:
от 10:00 до 13:00 часа

тел: 02 / 465 39 40

ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНАСпортна медицина

Спортен травматизъм

Една от основните насоки в работата на медико-денталния център е диагностиката и лечението на спортните травми, получени както в професионалния, така и в любителския спорт.

  • Индивидуални консултации за профилактика на спортния травматизъм
  • Изработване на хранителни режими
  • Определяне на състаава на телесната маса и проследяване в хода на тренировъчния режим
  • Определяне на соматотипа