Медицински център

понеделник - петък:
от 8:00 до 20:00 часа

събота:
от 10:00 до 13:00 часа

тел: 02 / 465 39 40

ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНАНеврология – д-р Галина Бъчварова

 • Диагностика и лечение на заболяванията на нерваната система.
 • Радикулити и радикулопатии.
 • Заболявания на централната нервна система.
 • Заболявания и травми на периферната нервна система.
 • Амбулаторно лечение на мозъчно-съдови заболявания.
 • Неврити и невралгии.
 • Компресионни синдроми.
 • Следболнично лечение на травмите на централната нервна система.
 • Амбулаторно лечение на травмите на периферната нервна система.
 • Лечение на диабетна полиневропатия и полиневропатии от друг произход.
 • Снемане на неврологичен статус и подтовка на документи за ТЕЛК.